1. Home
  2. Bedrijfsprofiel
  3. Actualiteiten
  4. Links
  5. Contact

 

Persbericht SVMS over opname BRL SVMS-007 in MVI document Kantoorgebouwen Sloop Rijksoverheid

Klik voor een vergroting

PERSBERICHT Meteren, 2 februari 
Postbus 159, 4190 CD Geldermalsen www.veiligslopen.
telefoon 0345-471391 telefax 0345-471381

BRL Veilig en Milieukundig Slopen opgenomen in Duurzaam Inkoopbeleid overheid

MVI document Kantoorgebouwen Sloop draagt bij aan gebruik van sloopcertificaat

Op 26 januari 2016 is de aangepaste versie van de Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) van kantoorgebouwen sloop van kracht geworden. Hierin is het sloopcertificaat (de BRL SVMS-007) opgenomen als selectie en gunningscriterium voor publieke opdrachtgevers bij de uitvoering van sloopwerkzaamheden. De Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS) en de sloopsector zijn hier bijzonder tevreden over omdat de Milieucriteria een stimulans zijn voor het slopen op een veilige en milieukundige wijze. Dat is hard nodig want er zijn nog teveel opdrachtgevers die de BRL SVMS-007 niet voorschrijven bij hun sloopwerkzaamheden.

Duurzaam Inkoopbeleid van de Rijksoverheid
Al jarenlang heeft de Rijksoverheid een beleid waarmee zij nastreeft om producten en diensten duurzaam in te kopen. Sinds enkele jaren geldt dit eveneens voor andere, decentrale overheidsorganisaties. Voor de sloopsector heeft zich dit vertaald in de Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) van Kantoorgebouwen sloop. In combinatie met EMVI aanbestedingen, verwacht de sloopsector dat dit duurzame inkoopbeleid een positieve stimulans is voor het veilig en milieukundig slopen volgens de BRL SVMS-007. In de Milieucriteria staan de belangrijkste milieueffecten opgenomen bij het slopen van kantoorgebouwen, alsmede de selectiecriteria, de minimumeisen en de gunningscriteria. In dit document is opgeschreven dat de inschrijver voor de opdracht een werkwijze hanteert conform BRL SVMS-007. SVMS is hier erg blij mee.

Promotie van gebruik sloopcertificaat, de BRL SVMS-007
Ondanks het duurzaam inkoopbeleid bij de overheid wordt het sloopcertificaat niet vaak genoeg voorgeschreven in aanbestedingen en tenders voor sloopwerken. SVMS vindt dat bijzonder jammer en vertrouwt erop dat met de nieuwe Milieucriteria er een nieuwe impuls uitgaat voor opdrachtgevers. Daarom promoot SVMS het gebruik van het sloopcertificaat. Al jarenlang is het aantal sloopbedrijven dat gecertificeerd is volgens de BRL SVMS-007, stabiel op 170. Dit is het grootste deel in de sloopsector qua omzet. Voor opdrachtgevers zoals gemeenten en woningbouwcorporaties, is dat goed nieuws, want het is altijd eenvoudig om een gecertificeerde sloopaannemer in de buurt te vinden voor projecten. Door het opnemen van de BRL SVMS-007 in het duurzaam inkopen document, onderstreept de Rijksoverheid dat het sloopcertificaat voldoet aan de eisen van duurzaam slopen. Het sloopcertificaat biedt echte kwaliteitsborging bij de uitvoering van sloopwerkzaamheden, zowel voor de aannemer als voor de opdrachtgever. Met de BRL SVMS-007 wordt veilig en milieukundig slopen structureel zeker gesteld.

 
 

Zie voor meer informatie www.veiligslopen.nl of neem contact op met Edwin Zoontjes van de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen
(06-30062189, 0345-471391 of edwinzoontjes@veiligslopen.nl).

Bedrijfsprofiel

De bouwwereld is een boeiend en creatief vak. Kruse Groep werkt dan ook vol overgave aan totaaloplossingen. Onze organisatie hecht grote waarde aan een prettige en punctuele samenwerking. Dit betekent dat de ondernemende professionals een stapje harder voor u lopen dan misschien gebruikelijk. Bovendien staan we voor een no-nonsense benadering van ons vak waarbij het eindresultaat centraal staat. Door op voorhand mee te denken over een totaaloplossing, zijn wij ervan overtuigd dat de opdrachtgever uiteindelijk het beste resultaat bereikt.
In bijgaand filmpje stelt Jan Kruse zich graag aan u voor: javascript:void(0);/*1429093003299*/

Lees meer bij bedrijfsprofiel »

Certificaten

WKA gegevens

Hier kunt u onze WKA gegevens downloaden....
Lees meer »

Privacy verklaring

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming,...
Lees meer »
Toon alle certificaten

Actualiteiten

Sloop cafetaria in Geesteren

Cafetaris Zandbergen heeft een ander pand betrokken. Het...
Lees meer »

Sanering Hengelo

We zijn al 1 week volop bezig...
Lees meer »
Toon alle actualiteiten