1. Home
  2. Bedrijfsprofiel
  3. Actualiteiten
  4. Links
  5. Contact

Bodemsanering

Op veel plaatsen in Nederland is de bodem dusdanig verontreinigd dat er risico’s zijn voor de volksgezondheid of het milieu. De oplossing van deze milieuproblemen vraagt om een specialistische aanpak. Hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres. Wij werken volgens het protocol 7001, uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.
 
Bodemsanering in eigen beheer
Kruse Milieu BV kan grond- en grondwatersaneringen geheel in eigen beheer uitvoeren. Wanneer nodig wordt door ons voor aanvang het saneringsplan opgesteld. Wij onderhouden de contacten met het bevoegd gezag en vragen de benodigde vergunningen aan bij diverse instanties. Onze ervaren medewerkers dragen er zorg voor dat er wordt gekozen voor de juiste saneringsvariant, waarbij de randvoorwaarden in acht worden genomen, geheel volgens het door ons opgestelde V&G plan. Een praktijkgerichte benadering staat bij ons altijd voorop.

Een deskundig aanspreekpunt
Wij beschikken over al het materieel om een sanering zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Een groot voordeel is dat u slechts één aanspreekpunt heeft tijdens de sanering. Bij langdurige projecten wordt u door middel van tussenrapportages op de hoogte gehouden van de vorderingen. Na afloop van de sanering wordt een evaluatierapport opgesteld, waarin de uitgevoerde werkzaamheden worden beschreven. Indien noodzakelijk wordt tevens de nazorg verricht, zoals periodieke bemonstering van het grondwater.

Erkend door KIWA
Indien op de saneringslocatie ondergrondse (brandstof)tanks aanwezig zijn, worden de tanks gesaneerd volgens de wettelijke voorschriften. Wij zijn een KIWA-erkende tanksaneerder en werken conform de geldende richtlijnen, het zogenoemde BRL- K904/02 certificaat. In de loop der jaren zijn door ons reeds honderden tanks verwijderd, variërend van een particuliere tank voor huisbrandolie tot omvangrijke chemicaliëntanks op fabrieksterreinen en gehele tankstations, met een houd van 1.000 tot wel 100.000 liter.

Bedrijfsprofiel

De bouwwereld is een boeiend en creatief vak. Kruse Groep werkt dan ook vol overgave aan totaaloplossingen. Onze organisatie hecht grote waarde aan een prettige en punctuele samenwerking. Dit betekent dat de ondernemende professionals een stapje harder voor u lopen dan misschien gebruikelijk. Bovendien staan we voor een no-nonsense benadering van ons vak waarbij het eindresultaat centraal staat. Door op voorhand mee te denken over een totaaloplossing, zijn wij ervan overtuigd dat de opdrachtgever uiteindelijk het beste resultaat bereikt.
In bijgaand filmpje stelt Jan Kruse zich graag aan u voor: javascript:void(0);/*1429093003299*/

Lees meer bij bedrijfsprofiel »

Certificaten

WKA gegevens

Hier kunt u onze WKA gegevens downloaden....
Lees meer »

Privacy verklaring

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming,...
Lees meer »
Toon alle certificaten

Actualiteiten

Sloop cafetaria in Geesteren

Cafetaris Zandbergen heeft een ander pand betrokken. Het...
Lees meer »

Sanering Hengelo

We zijn al 1 week volop bezig...
Lees meer »
Toon alle actualiteiten