1. Home
  2. Bedrijfsprofiel
  3. Actualiteiten
  4. Links
  5. Contact

Bodemonderzoek

In vele bedrijfstakken is bodemverontreiniging een belangrijk onderwerp geworden aangezien de bodemkwaliteit van grote invloed is op de waarde van onroerend goed.
 
Aanleidingen voor bodemonderzoek
Er zijn vele aanleidingen voor een bodemonderzoek. Zo valt er te denken aan nieuwbouw of uitbreiding van een woning of bedrijfsruimte, aan- of verkoop van onroerend goed, het saneren van ondergrondse (brandstof)tanks of aan een aanvraag of revisie van een milieuvergunning.

Voor bedrijf en particulier
Kruse Milieu en Advies BV voert vakkundig het juiste bodemonderzoek uit, bijvoorbeeld volgens norm NEN5740. In de loop der jaren hebben we een bestand van vaste opdrachtgevers opgebouwd, bestaande uit onder andere diverse gemeenten, architecten, makelaars, bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Uiteraard zijn ook particulieren belangrijke opdrachtgevers. Ons werkgebied beslaat geheel Noord-Oost Nederland. Door de korte lijnen binnen ons bureau worden projecten snel, efficiënt en vakkundig aangepakt voor concurrerende tarieven.

Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek
Het veldwerk bestaat globaal uit: uitvoeren grondboringen, graven van inspectiegaten (asbestonderzoek), het nemen van grondmonsters, maken boorbeschrijvingen, plaatsen en bemonsteren peilbuizen en het nemen van grondwatermonsters. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door 3 gecertificeerde veldwerkers conform richtlijn SIKB BRL 2000 en protocollen 2001, 2002 en 2018. Deze veldwerkers hebben uiteraard allen een cursus asbestherkenning gevolgd. Indien de bodem ook op asbest dient te worden onderzocht, wordt het bodemonderzoek uitgevoerd conform norm NEN5707.

Bedrijfsprofiel

De bouwwereld is een boeiend en creatief vak. Kruse Groep werkt dan ook vol overgave aan totaaloplossingen. Onze organisatie hecht grote waarde aan een prettige en punctuele samenwerking. Dit betekent dat de ondernemende professionals een stapje harder voor u lopen dan misschien gebruikelijk. Bovendien staan we voor een no-nonsense benadering van ons vak waarbij het eindresultaat centraal staat. Door op voorhand mee te denken over een totaaloplossing, zijn wij ervan overtuigd dat de opdrachtgever uiteindelijk het beste resultaat bereikt.
In bijgaand filmpje stelt Jan Kruse zich graag aan u voor: javascript:void(0);/*1429093003299*/

Lees meer bij bedrijfsprofiel »

Certificaten

WKA gegevens

Hier kunt u onze WKA gegevens downloaden....
Lees meer »

Privacy verklaring

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming,...
Lees meer »
Toon alle certificaten

Actualiteiten

Sloop cafetaria in Geesteren

Cafetaris Zandbergen heeft een ander pand betrokken. Het...
Lees meer »

Sanering Hengelo

We zijn al 1 week volop bezig...
Lees meer »
Toon alle actualiteiten