1. Home
  2. Bedrijfsprofiel
  3. Actualiteiten
  4. Links
  5. Contact

Asbestinventarisatie

Het uitvoeren van een asbestinventarisatie van een bouwwerk is in veel gevallen gewenst en vaak zelfs wettelijk verplicht. Zeker bij sloop, renovatie of verbouwing van een pand, dat voor 1994 is gebouwd, is een asbestinventarisatie noodzakelijk.
 
Wetgeving omtrent asbest
In het verleden werd asbesthoudend materiaal veelvuldig toegepast in bouw- en isolatiematerialen. De kans op de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal is groot in bouwwerken van voor 1993. In 1993 werd het verbod op de productie, de toepassing of hergebruik van asbesthoudende materialen van kracht.

Asbestonderzoek
Allereerst wordt een historisch onderzoek uitgevoerd (bestuderen bouwtekeningen en inwinnen informatie bij bewoners en/of eigenaren), gevolgd door een uitgebreide visuele inspectie, waarbij alle ruimtes en onderdelen van een gebouw worden geïnspecteerd. Indien asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, wordt hiervan per toepassing één monster genomen. De monsters worden in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van asbest. De resultaten van de asbestinventarisatie en de analyses worden vastgelegd in een rapportage. In de rapportage wordt onder andere ingegaan op de risico's en de wijze, waarop het verwijderen van het asbest dient te worden uitgevoerd.

Bedrijfsprofiel

De bouwwereld is een boeiend en creatief vak. Kruse Groep werkt dan ook vol overgave aan totaaloplossingen. Onze organisatie hecht grote waarde aan een prettige en punctuele samenwerking. Dit betekent dat de ondernemende professionals een stapje harder voor u lopen dan misschien gebruikelijk. Bovendien staan we voor een no-nonsense benadering van ons vak waarbij het eindresultaat centraal staat. Door op voorhand mee te denken over een totaaloplossing, zijn wij ervan overtuigd dat de opdrachtgever uiteindelijk het beste resultaat bereikt.
In bijgaand filmpje stelt Jan Kruse zich graag aan u voor: javascript:void(0);/*1429093003299*/

Lees meer bij bedrijfsprofiel »

Certificaten

WKA gegevens

Hier kunt u onze WKA gegevens downloaden....
Lees meer »

Privacy verklaring

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming,...
Lees meer »
Toon alle certificaten

Actualiteiten

Sloop cafetaria in Geesteren

Cafetaris Zandbergen heeft een ander pand betrokken. Het...
Lees meer »

Sanering Hengelo

We zijn al 1 week volop bezig...
Lees meer »
Toon alle actualiteiten