1. Home
  2. Bedrijfsprofiel
  3. Actualiteiten
  4. Links
  5. Contact

Milieukundige begeleiding

Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering is bij Kruse Milieu en Advies BV in goede handen. Wij zijn zowel gecertificeerd voor milieukundige processturing als voor milieukundige verificatie conform richtlijn SIKB BRL 6000 en protocol 6001. Dit betreft het aangeven van de ontgravingsgrenzen, het nemen van tussen- en eindmonsters, effluentmonsters en controlemonsters en het opstellen van het evaluatierapport. Goede communicatie met opdrachtgever, bevoegd gezag en overige belanghebbenden is tijdens een bodemsanering zeer belangrijk.

Onze medewerkers gaan praktijkgericht en reëel te werk. Dit begint al bij de voorbereiding. Afhankelijk van de ouderdom van de verontreiniging wordt bepaald hoe het beste risicogericht, functioneel en kosteneffectief gesaneerd kan worden. De kwaliteit van de bodem moet na afloop minimaal geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Het accent ligt vooral op het tegengaan van risico's voor mens, flora en fauna, en het risico op verspreiding.

Tot slot wordt vermeld dat de chemische analyses en de asbestanalyses uiteraard uitsluitend worden uitgevoerd door gecertificeerde laboratoria en dat wordt gewerkt met gecertificeerd verbruiksmateriaal, zoals peilbuizen.

Bedrijfsprofiel

De bouwwereld is een boeiend en creatief vak. Kruse Groep werkt dan ook vol overgave aan totaaloplossingen. Onze organisatie hecht grote waarde aan een prettige en punctuele samenwerking. Dit betekent dat de ondernemende professionals een stapje harder voor u lopen dan misschien gebruikelijk. Bovendien staan we voor een no-nonsense benadering van ons vak waarbij het eindresultaat centraal staat. Door op voorhand mee te denken over een totaaloplossing, zijn wij ervan overtuigd dat de opdrachtgever uiteindelijk het beste resultaat bereikt.
In bijgaand filmpje stelt Jan Kruse zich graag aan u voor: javascript:void(0);/*1429093003299*/

Lees meer bij bedrijfsprofiel »

Certificaten

WKA gegevens

Hier kunt u onze WKA gegevens downloaden....
Lees meer »

Privacy verklaring

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming,...
Lees meer »
Toon alle certificaten

Actualiteiten

Sloop cafetaria in Geesteren

Cafetaris Zandbergen heeft een ander pand betrokken. Het...
Lees meer »

Sanering Hengelo

We zijn al 1 week volop bezig...
Lees meer »
Toon alle actualiteiten